Verksamhet

Helsingfors bokmässa – Röster längs kusten 30.10

Även i år ordnade FSL evenemanget Röster längs kusten, där tre deltagare från Nylands, Österbottens och Åbolands litteraturföreningar berättar om sitt skrivande. ÅLF representerades i år av Eva Höglund. Nylitt representerades av Erica Sjöberg och SÖL av Tanja Aumanen. Diskussionen leddes av Wivan Nygård-Fagerudd.

Från vänster: Eva Höglund, Erica Sjöberg, Tanja Aumanen och Wivan Nygård-Fagerudd. Foto: Carmela Johansson.

FSL:s planeringsdag i Åbo 8.10

I oktober träffades representanter från Åbolands, Nylands, Österbottens och Ålands litteraturföreningar i Åbo för att diskutera hur takorganisationen Finlands svenska litteraturföreningar (FSL) ska utvecklas.

Dagen bestod av många intressanta diskussioner bland annat om hur de regionala litteraturföreningarna kunde samarbeta bättre och vilka önskemål litteraturföreningarna har av FSL.

Vi är också glada över att Ålands litteraturförening, som lämnade FSL för drygt tio år sedan, överväger att ansluta sig till FSL igen.

Vi kan redan nu avslöja att vi planerar en litteraturfestival i Åbo i april 2023. På programmet står bland annat författarsamtal, paneldiskussioner och verkstäder. Evenemanget är öppet för medlemmarna i alla litteraturföreningar i Svenskfinland.

FSL:s styrelse ser fram emot att få utveckla verksamheten och samarbetet med medlemsföreningarna!

Ivriga diskussioner bland styrelsemedlemmar från Åbolands, Nylands, Österbottens och Ålands
litteraturföreningar.
Foton: Gerd-Peter Löcke.