Verksamhet

Kickstarta ditt skrivande  – webbaserad skrivarkurs med författaren och skrivinsipiratören Michaela von Kügelgen

Vill du satsa på ditt skrivande i år? Målet med kursen Kickstarta ditt skrivande är att du kommer igång med ditt skrivande och etablerar skrivrutiner som fungerar i din vardag – även efter avslutad kurs.

Utöver att du får testa olika typer av skrivövningar pratar vi om målsättningar, drömmar och motgångar. Tillsammans peppar vi varandra till att våga skriva och utforska det egna uttrycket. Du kan ha ett pågående skrivprojekt eller komma med för att börja skriva något nytt – eller så skriver du bara för att du trivs med det.

Vi träffas fyra gånger under våren, sista torsdagen i månaden med start den 25 januari 2024. Träffarna sker den 25.1, 29.2, 28.3 och 25.4 klockan 18–20 på Zoom. Max 15 deltagare.

Kursen arrangeras av Finlands svenska litteraturföreningar rf. Pris 60 euro för litteraturföreningsmedlemmar och 80 euro för andra intresserade. Kursen är en fristående fortsättning på den kurs som inleddes under hösten 2023, men det går bra att komma med även om du inte deltog i höstas.

Anmäl dig senast den 18.1 till finlandslitteratur@gmail.com.

Kursledare är författaren och skrivinsipiratören Michaela von Kügelgen som bland annat skrivit boken ”Kickstarta ditt skrivande och hitta din skrivrutin”. Läs mer om Michaela.

Litteraturfestivalen i Åbo 22.4.2023

Lördagen den 22 april hölls Litteraturfestivalen i Åbo. Målet med festivalen var samla litteratur- och skrivintresserade från hela Svenskfinland och ge deltagarna en chans att träffas, uppleva inspirerande program och knyta nya kontakter. Närmare 40 personer från hela Svenskfinland deltog i festivalen.

Litteraturfestivalen i Åbo arrangeras av Finlands svenska litteraturföreningar (FSL) i samarbete med Åbolands litteraturförening. Festivalen riktar sig till litteraturföreningarnas medlemmar i Åboland, Nyland, Österbotten och Åland samt andra intresserade.

På programmet stod bland annat författarsamtal, paneldiskussion, verkstäder och en kvällsfest. Gästande författare var Karin Erlandsson, Rosanna Fellman, Zinaida Lindén och Adrian Perera.

Festivaldeltagarna hade även möjlighet att pröva på korta verkstäder i estradpoesi, ordkonst, serieteckning eller gå på en litteraturpromenad i Åbo centrum. Kvällen avslutades med fest och middag på Skärgårdsbaren.

Helsingfors bokmässa – Röster längs kusten 30.10

Även i år ordnade FSL evenemanget Röster längs kusten, där tre deltagare från Nylands, Österbottens och Åbolands litteraturföreningar berättar om sitt skrivande. ÅLF representerades i år av Eva Höglund. Nylitt representerades av Erica Sjöberg och SÖL av Tanja Aumanen. Diskussionen leddes av Wivan Nygård-Fagerudd.

Från vänster: Eva Höglund, Erica Sjöberg, Tanja Aumanen och Wivan Nygård-Fagerudd. Foto: Carmela Johansson.

FSL:s planeringsdag i Åbo 8.10

I oktober träffades representanter från Åbolands, Nylands, Österbottens och Ålands litteraturföreningar i Åbo för att diskutera hur takorganisationen Finlands svenska litteraturföreningar (FSL) ska utvecklas.

Dagen bestod av många intressanta diskussioner bland annat om hur de regionala litteraturföreningarna kunde samarbeta bättre och vilka önskemål litteraturföreningarna har av FSL.

Vi är också glada över att Ålands litteraturförening, som lämnade FSL för drygt tio år sedan, överväger att ansluta sig till FSL igen.

Vi kan redan nu avslöja att vi planerar en litteraturfestival i Åbo i april 2023. På programmet står bland annat författarsamtal, paneldiskussioner och verkstäder. Evenemanget är öppet för medlemmarna i alla litteraturföreningar i Svenskfinland.

FSL:s styrelse ser fram emot att få utveckla verksamheten och samarbetet med medlemsföreningarna!

Ivriga diskussioner bland styrelsemedlemmar från Åbolands, Nylands, Österbottens och Ålands
litteraturföreningar.
Foton: Gerd-Peter Löcke.