Om föreningen

Föreningens ideella syfte är att som takorganisation för de finlandssvenska litteraturföreningarna förena och stöda svenska litteraturintresserade och skrivare från hela landet och skapa levande litterära kontakter mellan de olika finlandssvenska regionerna.

Finlands svenska litteraturföreningar rf har varit en verksam förening sen år 1999.