Som takorganisation för de finlandssvenska litteraturföreningarna förena och stödja svenska litteraturintresserade och skrivare från hela landet och skapa levande litterära kontakter mellan de olika finlandssvenska regionerna.

För att förverkliga sitt syfte ordnar föreningen:

  • skrivarseminarier och litterära sammankomster i de finlandssvenska regionerna
  • fortbildning för författare samt kurser och seminarier där litterära arbeten granskas och där skrivare får sakkunnig handledning
  • utbildning för handledare av litterära kurser och seminarier
  • skötseln av litteraturföreningarnas gemensamma kontakter till myndigheterna och verkar för att den svenska litteraturen i Finland får det samhällsstöd den behöver för att förkovras och leva vidare.