Aktuellt

FSL valde styrelse och välkomnade Ålands litteraturförening tillbaka till förbundet

Gerd-Peter Löcke från Nylands litteraturförening har valts till ordförande för Finlands svenska litteraturföreningar r.f. (FSL) på förbundets årsmöte i Vasa och via mötestjänsten Zoom lördagen den 27 april 2024. Löcke efterträder Carmela Johansson från Åbolands litteraturförening, som fungerat som ordförande för FSL under de två senaste åren.

I samband med årsmötet välkomnades Ålands litteraturförening officiellt tillbaka till FSL. Ålands litteraturförening återanslöt sig till FSL i början av år 2024, efter en paus på drygt tio år.

”Mitt mål har hela tiden varit att få Åland med i FSL igen och det gläder mig att vi alla igen är samlade under samma tak. Det är också ett steg i rätt riktning för att utveckla samarbetet västerut till våra nordiska grannländer”, konstaterar Löcke.

”Vi i Ålands Litteraturförening tycker det ska bli spännande att få samarbeta med andra litteraturföreningar, utbyta erfarenheter och stärka kopplingarna till övriga Svenskfinland”, säger Ulrika Nettelblad, ordförande för Ålands litteraturförening.

Till styrelsemedlemmar i FSL valdes Eva Höglund (Åboland), Carmela Johansson (Åboland), Kerstin Kronqvist (Mariehamn), Stefan Lindqvist (Nyland), Jenna Matintupa (Österbotten), Ulrika Nettelblad (Åland) och Anders Westerlund (Österbotten).

Finlands svenska litteraturföreningar r.f. (FSL) är en paraplyorganisation för Nylands litteraturförening, Svenska Österbottens litteraturförening, Åbolands litteraturförening och Ålands litteraturförening. Under de senaste åren har föreningens styrelse fört diskussioner om hur föreningen ska utvecklas för att vara relevant för medlemsföreningarna och det arbetet fortsätter.

”Det har varit en ära att få leda FSL de senaste två åren. Förbundet har en stor potential och jag ser att det är av stor betydelse att FSL representerar alla finlandssvenska litteraturföreningar igen. Det har skett mycket utveckling under de senaste åren, men förändring är ett långsiktigt arbete, och därför är det viktigt att skapa rutiner för att upprätthålla allt det goda som redan görs och fortsätta utvecklas”, säger Johansson.